top of page

List of prisoners interned in Oflag VIIA Murnau from 1939 to 1945

(as listed in Pilsudski Institute archives) 

 

When the 101st Cavalry liberated the prisoners of OFLAG-VII in Murnau, there were 5,435 officers, including 23 generals and 73 aviation officers. We now have photos of all the documents with prisoners names from the Pilsudski Institute in New York City, I am adding more names weekly. Anyone who would like to volunteer to enter names, so that we can have an electronic, searchable file more quickly, please contact Melaney Moisan.

 

Ranks have been listed here as they were given on the source for each name. We have a comparison list that can be helpful in understanding each man's rank.

 

C

 

Cak, Józef, Garmisch, K.W. 4035

Strz. Całko, Leon, POW #17275

Schűtze Całko Robert POW #36504, DOB 28.10.1913 drucker

Ppor. Ceulak, Józef, POW #16775, J

Ppor Cedro, Henryk, POW # 261, B-IV

Ppor. Ceglarz, Wiktor, POW #3, Kraj.

Por. Cehak, Jan, POW #10 (or #322), A-IV

Kpr. Celinski, Jan, POW #7407, H

Ppor. Cena, Stanisław, POW #437, Kraj (B-83)

Ppor. Cent, Marian, Kraj., POW #869, B-IV

Por. Cepurski, Kazimierz, POW #16288, B-84

Ppor. Chabowski, Władisław, POW 16328, Laz. Eglfing

Schűtze Chaciński Antoni POW #1954, DOB 20.03.1908 schmidt

Ppor. Chajecki, Witold, POW #623, B-III

Kpt. Charlinski, Władisław, POW #1873, L

Ppor. Charłampowicz, Stanisław, POW #15836, A-I, II Korp.

Ppor. Charkowski, Włodzimierz, POW #32360, F

Ppor. Chądzyński, Eugeniusz, POW #32153, A-III

Por. Chądzyński, Wacław, POW #32528, C-IV

Kpt. Chełchowski, Zymunt, POW #45

Por. Chełmicki, Michał, POW #2108, C-IV

Ppor. Chełstowski, Edumund, POW #15837, A-II

Ppor. Chełstowski, Piotr, POW #184

Ppor Chilomer, Władisław

Unteroffizer Chirek Paweł, POW #7490 , DOB 30.01.1904

Por. Chlebowski, Jerzy

Mjr. Chlebowski, Tadeusz, Kraj., POW #997, C-101

Por. Chłap, Andrzej, PO #15289, Kraj.

Mjr. Chłapowski, Kazimierz, II Korp.

Por. Chłędowski-Pfaffenhoffen, Kazimierz, POW #304, A-92

Por. Chłopicki, Bodgan, PO #16739

Por. Chmela, Waldemar, POW #204, A-109

Por. Chmiel, Adam, POW #294, II Korp.

Por. Chmielnik, Julian, POW #576, A-45

Ppor. Chmieleński, Tadeusz, POW #396, B-IV

Ppor. Chmieleński, Kazimierz, POW #32398 (3/66), C-28

Por. Chmieleński, Jan, POW #15197, B083

Por. Chmieleński, Roman, POW #15198, K

Mjr. Chmura, Franciszek, Amlsburg Abbey, POW #15038, C-98, II Korp.

Kpt. Chmura, Stanisław, POW #46, A-89

Kpt. Chodacki, Juliusz, POW #15145, B-65

Chor. Chodak, Stanisław, POW #3769, A-41

Kpt. Chodań, Stanisław, POW #16146, B-102

Kpt. Chodkowski, Julian, POW #15091, B-37

Ppor. Chodorowski, Bolesław, POW #15838, A-IV

Ppor. Chodór, Edward, POW #32295, G

Schűtze Chojna, Feliks POW #7801, DOB 24.05.1914, arbeiter, Block A

Mjr. Chojna, Wecław, II Korp.

Kpt. Chojnacki, Hieronim, POW #44, B-49

Por. Chojnacki, Jan, POW #487, G

Por. Cholewinski, Tadeusz, POW #15788, B-57

Strz. Choluk, Józef , POW #16601, H

Schűtze Choluk Józef POW #16661, DOB 10.03.1914 landwirt, Block A

Ppor Chomka, Ignacy, POW #397, B-82

Mjr. Choms, Fryderyk, POW #15736, C-101

Por. Chotzewski (?), Zenon

Por. Chowaniec, Marcin, POW #15779, A-III

Chapl. Chowaniec, Ernest, 2 Korp. Centr. Wysk. Ar. Metena

Strz. Chreń, Franciszek, POW #7882, H

Por. Chropacz, Franciszek, POW #15199

Por. Chrusciel, Czesław, POW 15200, E

Ppor. Chrusciel, Franciszek, II Korp., POW #32758

Ppor Chryszczanowicz, Jan, POW #24, A-92

Kpt. Chrz, Wacław Jan, POW #16147, Oflag II-C

Mjr. Chrzan, Alfred, POW #11, C-83

Kpt. Chrzanowski, Aleksander, POW #15092, C083

Ppor. Chrzanowski, Ryszard, POW #32087, A-III

Ppor. Chrzanowski, Stanisław, POW #15355, G/B-115

Ppor. Chudzio, Bronisław, POW 16776, G

Kpt. Chwalinski, Mieczysław, POW #47, A-99

Ppor. Chwastek, Mieczysław, POW #16777, G

Ppor. Chwiałkowski, Władysław, POW #16523, C-29

Ppor. Chwilczynski, Jerzy POW #32594, G

Ppor. Chwilowicz, Czesław, POW #15356

Kpt. Chylinski, Franciszek, POW #15093, C-109

Ppor. Chylinski, Ludwik, POW #32096, B-71

Ppor. Chyła, Adolf, POW #16778, E

Ppor. Chyła, Roman, POW #479, J

Por. Cianciara, Kazimierz, POW #32538, C-V

Ppłk. Ciążyński, Bolesław, POW #815, C-114

Por. Ciążyński, Kazimierz, POW 1090, C-114

Ppor. Cibis, Alojzy, POW #32186, Oflag IV-C

Unteroffizer Cibor, Wincenty, POW #, DOB 10.07.1912 landwirt 

Ppor. Ciborowski, Bolesław, POW #15839, K

Maj. Cichecki, Josef, POW 7185, H 

Ppor. Cichocki, Gustaw

Ppor. Cichocki, Jan, POW #1112, B

Por. Cichocki, Stanisław, POW #586, A-68

Maj. Cichoszewski, Tadeusz, POW #16148, B-101C

Por. Cichowski, Zygmunt, POW #31

Schűtze Cichy Bronisław POW #6771, DOB 4.10.1911 landwirt

ppor. Ciechomski, Andrzej, POW #36676, Block C

Ppor. Ciechomski, Zygmunt, POW #868, J

por., Ciechoński, Tadeusz, Block C 

Kpt. Ciecierega, Władysław, POW #15090, C-60

Unteroffizer Cieliński, Jan, POW #7407, DOB 11.03.1912, pelzschneider 

ppor., Ciemochowski, Jan, POW #32567, Block E One of the directors of the theatrical reviews

por., Ciepliński, Bogdan, POW #15201, Block B-24

strz., Ciepłuch, Adam, POW #1341, Block H Stalag VII-A

ppor., Cierkoński, Przemysław, POW #1111, Block C-V or G-V K.G.112

Schűtze Ciesielski Edward POW #63, DOB 26.12.1913, fleischer, Block A

ppor., Cieślak, Antoni, POW #1114, Block J

kpt., Cieślar, Franciszek, POW #16712, Block B-89, B-V

ppor., Cieśla, Bolesław, POW #15358, Block G Ludwigsburg

ppor., Cieśla, Józef, POW #15359, Block F

por., Cieślar, Jan, POW #15202, Block B-12, B-V

strz., Ciesielski, Edward, POW #63, 12/26/1913, Butcher, Block H

ppor., Ciesielski, Jerzy, POW #16524, Block E, B

ppor., Ciesielski, Marian, POW #15357, Block E, B

ppor., Cieślewicz, Kazimierz, POW #16329, Block E, B

ppor., Cieślewicz, Stanisław, POW #635, Block J

ppor., Cieślawski, Roman, POW #636, Block J, A II-90

ppor., Cieśliczak, Wojciech, POW #630, Block C-IV

ppor., Cieślik, Bronisław, POW #396, Block C-28

Por. Cieślik, Tadeusz, Block B Ebersee

Ppor. Cieślik, Stanislaw, POW #586

por., Cieślicki, Rafał, POW #835, Block G kraj

por., Cieśliński, Anatol, POW #38, Block B-V, B-III II Korpus

ppor., Ciesiołkiewicz, Jan Czesław, POW #32490, Block A-IV, E K.G.I.113

ppor., Ciesiołkiewicz, Zdzisław, POW #872, Block J Involved in camp orchestra and Theatre

mjr., Cieszkowski, Józef, POW #15039, died 22.5.1942

ppor., Cieszkowski, Stanisław

por., Ciężki, Stanisław, POW #32307, Block B-61 Oflag X-C

ppor., Ciszewski, Mieczysław, POW #282, Block J urzędnik P.C.K.

ppor., Ciupak, Marian, POW #433, Block C-V kraj

ppor., Ciupek, Franciszek, POW #15360, Block G

por., Ciuruś, Jan, POW #16290, Block B-101 kraj

pchor., Ćmiel, Bronisław Antoni, POW #1251, Block A-II

ppor., Cop, Józef, POW #16350, Block A-42 II Korpus

mjr., Culic, Stanisław, POW #887, Block C-85 kraj K.G.V.662

ppor., Cudny, Lucian, kraj

ppor., Cupryak, Stefan, POW #390, Block A

ppor., Cwilewicz, Bolesław, POW #299, Block A

mjr., Ćwiąkalski, Józef, POW #15040, Block C-37 II Korpus

Gefreiter Cwik, Stanisław, POW #76, DOB 24.3.1907, schofeur-schmidt

por., Ćwikla, Franciszek, POW #524, Block C-IV II Korpus

kpt., Cyankiewicz, Stefan, POW #45818, Block C-II kraj

por., Cybulski, Stanisław, POW #323, Block A-108

Cybulski, Władysław, II Korpus

ppor., Cyganczuk, Marian, POW #16331, Block A-IV II Korpus

strz., Cynk, Jerzy, II Korpus

mjr., Cypryszewski, Wacław, POW #15041, Block C-1

ppor., Cygler, Tadeusz, Involved in camp theatre, I dyw. panc.

ppor., Cytryn, Nusyn, POW #186, Block F

ppor., Cyzer, Izydor, POW #15840, Block B-V 

mjr., Czabanski, Antoni, 16064, Block C-46, C-50 kraj

ppor., Czachowski, Józef, 632, Block B-IV

ppor., Czado, Bronisław, 1113, Block B-IV

kpr., Czaj, Władysław, 1960, Stalag VII-A

ppor., Czaja, Stefan, 15361, Block C-IV kraj

mjr., Czajka, Michał, 49035, Block C-71 II Korpus

ppor., Czajkowski, Arkadiusz, 634, Block A II Korpus

ppor., Czajkowski, Jan Piotr, 1761, Block A-92

ppłk., Czajkowski, Czesław, K.G.I.132

ppor., Czajkowski, Jan, 16332, Block A-III II Korpus

ppor., Czajkowski, Mirosław, Block A-IV

ppor., Czajkowski, Roman, 633, Block A-57 II Korpus

ppor., Czaplicki, Jerzy, 35013, Block E, A II Korpus

por., Czapiewski, Leon, 15740, Block C-II

ppor., Czapliński, Józef, 672, Block J, A-95

por., Czarkowski, Jan, Mannheim

por., Czarkowski, Stanisław, 327, 1256, Block A-99

Czarliński, II Korpus, inz.

por., Czarnecki, Andrzej, 15203, Block B-34 Reims

mjr., Czarnecki, Karol, 49074, Block C-45 K.G.IV

por., Czarnecki, Ludwik, 16291, Block J II Korpus

chor., Czarnecki, Jan, 13151, Block B-III Mannheim

ppor., Czarnocki, Bronisław, 15841, Block A-66 kraj

ppor., Czarnowski, Józef, 2928, Block J

strz., Czarnuch, Jan, 6696, 08/11/1915, Farmerschreiber, Stalag VII-A

strz., Czarnuszewicz, K.G.V.

kpt., Czartoryski, Roman, 49053, Block A-78 12.12.44 Zeitheim

ppor., Czarzasty, Henryk, 32138, Block C-V II Korpus

por., Czarzasty, Stanisław, 15204, Block G

kpt., Czekaj, Karol, 16150, Block B-101 II Korpus

ppor., Czekała, Felician, II Korpus

ppor., Czekanski, Henryk, 398, Block F kraj

strz., Czekiedra, Bronisław, 824, 11/15/1917, Farmer, Block H 8.8.44 Stalag VII-A

kpt., Czeluscinski, Stanisław, II Korpus

kpt., Czemeres, Tadeusz, 16151, Block B-72 II Korpus

ppor., Czenszuk, Aleksander, 185, Oflag VI-B

ppor., Czerniewicz, Nikodem, 32480, Block E, A

Czernowski, Jerzy, II Korpus

ppor., Czerski, Brunon, 15354, Block A-43

ppor., Czerwiński, Antoni

kpt., Czerwiński, Józef, 44875, Stalag VII-A

ppor., Czerwiński, Jan, 397, Block B

ppor., Czerwiński, Kazimierz, 32532, Block C-V kraj

ppor., Czerwiński, Tadeusz, 15509, Block B-27

kpr., Czerwiński, Władysław, 3377, Stalag VII-A

st. strz., Czerwonka, Wojciech, 306, 04/16/1907, Farmer, Block H 31.8.44 Stalag VII-A

płk., Czopór, Edward, 49100, Block C-82 kraj

chor., Czubowicz, Ryszard, 39529, Block A-31, A-41

ppor., Czubak, Leon, kraj

ppor., Czudek, Karol, 870, Block C-IV kraj

ppor., Czuja, Stanisław, 16779, Block G kraj

Unteroffizer Czyżak, Bronisław, POW #4819, DOB 25.11.1915, landwirt 

Schűtze Czarnuch, Jan POW #6696, DOB 11.08.1915, landwirtschreiber, Block A

Schűtze Czekierda, Bronisław POW #824, DOB 15.11.1917, landwirt , Block A

Gefreiter Czerwonka, Wojciech, POW #306, DOB 16.04.1907, landwirt 

 

 

A-B

D-E

F-G

H-M

N-Z

bottom of page